Abdul Karim
Nai Mai Mang Makah
Tuan Puteri dari Kelantan. La princesse qui venait du Kelantan
Date de publication

Akayet Dowa Mano
(Hikayat Dowa Mano = Épopée Dowa Mano)
Date de publication

Akayet Inra Patra
(Hikayat Inra Patra = Epopée Inra Patra)
Date de publication