Alt text

La céramique extrême-orientale à Julfar dans l'émirat de Ra's al-Khaimah (XIVe-XVIe siècle), indicateur chronologique, économique et culturel

Hayima jiao qiuchangguo Zhuer'fa gucheng yizhi chutu de yuandong taoci (shisi-shiliu shiji) jiqi zuowei duandai, jingji wenhua fazhan de biaozhi

Date de publication